Vefk Nedir ? Nasıl yapılır ? Vefk Çeşitleri

Vefk Nedir ?

Vefk, özellikle İslam kültüründe kullanılan bir tılsım veya büyü formudur. Vefkler genellikle belirli amaçlar için yazılmış semboller, kutsal metinlerden alıntılar ve geometrik şekillerin bir kombinasyonundan oluşur. Bunlar, kişinin korunması, sağlık, başarı, aşk gibi çeşitli konularda yardım sağlamak amacıyla kullanılır.

Vefklerin kökenleri çok eskilere dayanır ve farklı kültürlerde benzer uygulamalar bulunabilir. İslam’da vefk geleneği, özellikle İslam’ın yayılması ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmasıyla şekillenmiştir. İslam öncesi Arap geleneklerinden, Orta Doğu’nun pagan inançlarından ve diğer dinlerden etkilenmiş olabilir. Ancak, vefklerin İslam dininde resmi olarak tanınması veya onaylanması tartışmalıdır, çünkü bazı İslam alimleri bu uygulamaların dini inançlarla çeliştiğini iddia ederken, diğerleri ise bu uygulamaların dini ilkelere uygun olduğunu savunurlar.

Vefkler, genellikle bir bilgin veya hoca tarafından yazılır ve bireysel ihtiyaçlara veya taleplere göre özelleştirilebilir. Bu nedenle, farklı kültürlerde ve bölgelerde farklı vefk türleri ve uygulamaları mevcuttur.

Vefklerin kullanımıyla ilgili olarak, bazıları bunları sadece sembolik veya psikolojik bir destek olarak görürken, diğerleri bunların gerçek fiziksel veya metafiziksel etkilere sahip olduğuna inanır. Ancak, vefklerin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır ve bu tür uygulamalar genellikle dini veya kültürel inançlara dayanır.

İslam Kültüründe Vefklerin Yeri ve Önemi

Vefk, İslam kültüründe ilgi çeken bir konudur. Sözlükte “uyum; uygun, münasip” anlamına gelen vefk, harflerin tek olarak veya terkip halinde özelliklerini (havas) konu edinen hurûf ilminin bir koludur. Harf ve rakamların birtakım sihirli anlamlar taşıdığı düşüncesiyle ortaya çıkar. Vefkler, belirli zaman ve şartlarda belli kurallarla sayılar, sayı değerindeki harfler, kelimeler veya hepsinin beraber yazılmasıyla elde edilir. En yaygın olarak 3×3, 4×4 ve 5×5’li kareler kullanılır. Bu kareler içine insanların ümit ve isteklerine uygun harfler ve şekiller yazarak dileklere kavuşma ve kötülüklerden uzaklaşma amacıyla yapılır. Gizli ve gizemli güçleri içerdiğine inanılan vefke, büyü bozma, aşk ve muhabbet sağlama, sevgiyi arttırma veya nefreti tesis etme, kısmet açma, korkuları önleme, hastalık veya felaketten kurtulma gibi amaçlarla başvurulur. İslam öncesinde Araplar’ın vefkle ilgilendiği düşünülse de, İslam coğrafyasına Hint’ten veya Sâbiîler’den geçtiği tahmin edilmektedir. Kur’an ve hadislerde vefk veya onu çağrıştıracak herhangi bir ifade geçmez. İslam kültüründe vefklerin ilk örneklerine Câbir b. Hayyân ve İhvân-ı Safâ’da rastlanmaktadır. Bu konuda farklı görüşler olsa da, vefkler İslam toplumunda önemli bir yere sahiptir.

Vefk Çeşitleri Nelerdir ?

Vefkler, İslam kültüründe farklı amaçlar için kullanılan çeşitli türlerde olabilir. İşte bazı yaygın vefk türleri:

 1. Aşk Vefki: Aşk ve muhabbeti artırmak veya bir kişiyi kendine çekmek amacıyla yapılan vefklerdir. Bu tür vefklerde genellikle aşkla ilişkilendirilen harfler ve semboller kullanılır.
 2. Kısmet Açma Vefki: Evlilik, iş veya başka bir konuda kısmetin açılması için yapılan vefklerdir. Bu tür vefklerde kısmetle ilişkilendirilen sayılar ve semboller kullanılabilir.
 3. Koruma Vefki: Kötü enerjilerden, nazar değmesinden veya kötü niyetli kişilerden korunmak için yapılan vefklerdir. Bu tür vefklerde genellikle koruyucu semboller ve dualar kullanılır.
 4. Sağlık Vefki: Hastalıklardan korunmak veya şifa bulmak amacıyla yapılan vefklerdir. Bu tür vefklerde sağlıkla ilişkilendirilen harfler ve semboller yer alabilir.
 5. Bereket Vefki: Bereketi artırmak, maddi veya manevi bolluğu çekmek için yapılan vefklerdir. Bu tür vefklerde bereketle ilişkilendirilen sayılar ve semboller kullanılabilir.

Unutulmamalıdır ki vefkler, İslam öğretisinde doğrudan yer almaz ve bazı alimler tarafından uygunsuz bulunabilir. Her türlü uygulamada dikkatli olunmalı ve dinî öğretilere uygun hareket edilmelidir.

Vefk Yazımında Kullanılan Harfler ve Anlamları

Vefk yazımında kullanılan harfler ve anlamları ise Arap alfabesine dayanır. İşte bu konuda bazı temel bilgiler:

 1. Arap Alfabesindeki Harfler ve Ebced Hesabı: Arap alfabesindeki harfler, Ebced hesabına göre sayısal değerlere sahiptir. Her harf bir rakamı temsil eder. Bu sayısal değerler, vefklerde kullanılan kelimelerin veya cümlelerin anlamını oluşturur.
 2. Kareler ve Ebced Hesabı: Vefkler genellikle kare şeklinde düzenlenir. Karelerin içine harfler veya sayılar yerleştirilir. Bu harf veya sayıların toplamı, belirli bir anlamı ifade eder. Örneğin, soldan sağa veya yukarıdan aşağıya toplanan harf veya sayıların toplamı, kelimenin veya cümlenin sayısal değerini verir.
 3. Vefk Yazımında Gizli Güçlerin Aktivasyonu: Vefklerin yazılması sırasında belirli ritüeller ve dualar kullanılır. Bu ritüeller, vefkin gücünü aktive etmek ve istenen sonuçları elde etmek amacıyla yapılır.

Vefkler, inanç ve geleneklerle yakından ilişkilidir. İslam toplumunda bazı alimler vefkleri uygunsuz bulsa da, hala birçok kişi bu geleneksel uygulamalara başvurmaktadır.

Vefk

Vefklerde Ebced Hesabı ve Sayı Değerleri

Ebced hesabı, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan bir sistemdir. Bu hesap, Arap alfabesindeki harflerin sayısal değerlerini kullanarak kelimelerin veya cümlelerin anlamını ifade eder. İşte Ebced hesabı hakkında daha fazla bilgi:

 1. Ebced Harf Tertibi: Arap alfabesindeki harfler, Ebced hesabına göre sayısal değerlere sahiptir. Her harf bir rakamı temsil eder. Örneğin, “elif” harfi 1, “be” harfi 2, “cim” harfi 3 şeklinde sıralanır.
 2. Kareler ve Ebced Hesabı: Vefkler genellikle kare şeklinde düzenlenir. Karelerin içine harfler veya sayılar yerleştirilir. Bu harf veya sayıların toplamı, belirli bir anlamı ifade eder. Örneğin, soldan sağa veya yukarıdan aşağıya toplanan harf veya sayıların toplamı, kelimenin veya cümlenin sayısal değerini verir.
 3. Örnek Kullanımlar:
  • İstanbul’un Fetih tarihi için Kur’an-ı Kerîm’den “Âherûn” kelimesi düşürülür ve bu tarih Hicri 857 (M. 1453) yılı olan fetih tarihidir.
  • Şair Fuzûli, Kanunî Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı fetih tarihi olan 941 H. yılı için “Geldi burc-i evliyaya padişah-ı namdâr” mısrasını tarih düşmüştür.
 4. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
  • Ebced hesabı, bazı alimler tarafından uygunsuz bulunabilir. Her türlü uygulamada dikkatli olunmalı ve dinî öğretilere uygun hareket edilmelidir.
  • Ebced hesabıyla elde edilen bilgiler, kesin doğrular olmayabilir. Hesaplamalarda hata olabileceği unutulmamalıdır.

Bu bilgiler ışığında, vefklerde Ebced hesabının önemi ve kullanımı daha iyi anlaşılabilir.

Vefk Yapan Kişilerin Mesuliyeti ve Sorumluluğu

Vefk yapan kişilerin mesuliyeti ve sorumluluğu, bu konuda dikkate alınması gereken önemli bir meseledir. İslam kültüründe vefkler, geleneksel olarak bazı insanlar tarafından yapılır ve kullanılır. Ancak bu uygulamaların bazı riskleri ve sorumlulukları vardır:

 1. Dinî Sorumluluk: Vefk yapan kişiler, bu işi yaparken dinî öğretilere uygun hareket etmelidir. İslam’da büyü, sihir ve benzeri uygulamaların yasak olduğu bilinmektedir. Bu nedenle vefk yapan kişiler, bu konuda dikkatli olmalı ve dinî hükümlere uygun şekilde hareket etmelidir.
 2. İnanç ve Güven: Vefk yapan kişiler, insanların inançlarını ve güvenini kazanır. Bu nedenle vefklerin doğru ve dürüst bir şekilde yapılması önemlidir. Yanlış veya kötü niyetli uygulamalar, insanların hayatını olumsuz etkileyebilir.
 3. Sonuçların Sorumluluğu: Vefk yapan kişiler, yaptıkları işin sonuçlarından sorumludur. Eğer vefk sonucunda olumlu veya olumsuz bir etki meydana gelirse, bu kişiler bu sonuçlardan sorumlu tutulabilir.
 4. Bilgi ve Tecrübe: Vefk yapmak için bilgi ve tecrübe gereklidir. Harf ve sembollerin anlamlarını bilmek, doğru bir şekilde yazmak ve ritüelleri uygulamak önemlidir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.
 5. İnsanların Duygusal Durumu: Vefk yapan kişiler, insanların duygusal durumunu dikkate almalıdır. Özellikle aşk, kısmet veya sağlık gibi hassas konularda insanların duygusal dengeye sahip olmaları önemlidir.

Sonuç olarak, vefk yapan kişilerin bu konuda dikkatli ve sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir. İnsanların hayatına etki eden bu uygulamaların doğru ve bilinçli bir şekilde yapılması önemlidir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat
Hoş geldiniz Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?