Rukye Nedir ? Nasıl Yapılır ? İslam’daki Yeri Nedir ?

Rukye Nedir ?

Rukye, İslam dininde cin, şeytan veya kötü ruhların etkilerinden korunmak ve bu etkilerden kurtulmak amacıyla yapılan manevi bir tedavi yöntemidir. Bu uygulama, Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hadislerinde geçen duaların okunması ile gerçekleştirilir. Rukye, halk arasında yaygın olarak bilinen ve uygulanan bir yöntem olup, ruhsal ve fiziksel şifa arayışında önemli bir yere sahiptir.

Rukyenin Amaçları

 1. Kötü Ruhlardan Korunma: Rukyenin en yaygın amacı, insanların cin ve şeytan gibi kötü ruhların etkisinden korunmasını sağlamaktır.
 2. Şifa Bulma: Rukye, çeşitli fiziksel ve ruhsal hastalıklardan kurtulmak amacıyla uygulanır.
 3. Nazardan Korunma: Nazar değmesine karşı korunmak için de rukye duaları okunur.
 4. Cin Çarpması Tedavisi: Cin çarpmasına uğradığı düşünülen kişilere yönelik rukye tedavisi yapılır.

Rukye Nasıl Yapılır ?

 1. Kur’an Ayetlerinin Okunması: Rukye uygulamasında genellikle Fatiha Suresi, Bakara Suresi’nin ilk ve son ayetleri, Ayetel Kürsi, Felak ve Nas sureleri gibi ayetler okunur.
 2. Dualar: Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) tavsiye ettiği dualar ve zikirler de rukyede kullanılır.
 3. Su veya Yağ Üzerine Okuma: Bazen okunan ayetler su veya zeytinyağı üzerine üflenir ve bu su veya yağ, içilmek veya vücuda sürülmek için kullanılır.
 4. Dokunma ve Üfleme: Hasta kişinin üzerine Kur’an ayetleri okunarak üflenmesi veya hafif dokunuşlarla okuma yapılması da rukye uygulamaları arasında yer alır.

İslam Dininde Rukyenin Yeri

Rukyenin İslam’daki yeri, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hadislerinde ve sahabelerin uygulamalarında görülmektedir. İslam dininde rukye, doğru niyetle ve Kur’an ve Sünnet’e uygun bir şekilde yapıldığında, Allah’ın izniyle şifa bulmak amacıyla meşru kabul edilir. Ancak İslam’da, rukyenin sadece Allah’a dayanarak ve O’ndan yardım dileyerek yapılması gerektiği vurgulanır. Büyü, sihir veya batıl inançlarla karışmış uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Rukye Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Doğru Niyet: Rukye yaparken niyetin Allah rızası için ve şifa bulmak amacıyla olması gerekir.
 • İslam’a Uygunluk: Rukye uygulamaları, Kur’an ve Sünnet’e uygun olmalıdır. Büyü, sihir veya batıl inançlarla karışmış uygulamalardan kaçınılmalıdır.
 • Ehliyetli Kişiler: Rukye yapacak kişinin dini bilgisi sağlam olmalı ve bu konuda ehil kişilerden yardım alınmalıdır.
 • Şirke Düşmeme: Rukye esnasında Allah’tan başka varlıklara medet ummak, şirke düşmemek önemlidir.

Rukye

Rukye Çeşitleri

1. Koruyucu Rukye

Koruyucu rukye, kişinin cin, şeytan, kötü ruhlar ve nazar gibi olumsuz etkilerden korunması amacıyla yapılır. Bu tür rukye, düzenli olarak uygulanabilir ve koruma sağlar.

 • Ayetel Kürsi: Bakara Suresi’nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, korunma amacıyla sıkça okunur.
 • Felak ve Nas Sureleri: Felak ve Nas sureleri, nazar ve kötü enerjilerden korunmak için okunur.
 • Fatiha Suresi: Koruyucu etkisi olduğu düşünülen Fatiha Suresi de sıkça okunur.

2. Şifa Rukyesi

Şifa rukyesi, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan kurtulmak amacıyla yapılır. Bu tür rukye, kişinin hastalıklarına şifa bulmak için Kur’an ayetleri ve dualarla gerçekleştirilir.

 • Fatiha Suresi: Hastalıklardan şifa bulmak için okunur.
 • Bakara Suresi’nin Son Ayetleri: Şifa amacıyla okunabilir.
 • Diğer Dualar: Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) şifa için öğrettiği dualar da kullanılabilir.

3. Cin Çarpması Tedavisi

Cin çarpması tedavisi, cinlerin etkisinde olduğuna inanılan kişilere yönelik yapılan rukye türüdür. Bu tedavi, cinlerin kişiye zarar vermesini engellemek ve kişinin normale dönmesini sağlamak amacıyla yapılır.

 • Ayetel Kürsi: Cinlerin etkisinden korunmak ve kurtulmak için okunur.
 • Bakara Suresi’nin İlk ve Son Ayetleri: Cin çarpması tedavisinde sıkça kullanılır.
 • Rukye Duaları: Cin çarpması durumunda özel rukye duaları okunabilir.

4. Nazar ve Göz Değmesi Rukyesi

Nazar ve göz değmesi, kişinin başına kötü olayların gelmesine veya hastalanmasına neden olduğuna inanılan bir durumdur. Nazar ve göz değmesine karşı rukye, kişinin bu olumsuz etkilerden korunmasını ve kurtulmasını sağlar.

 • Felak ve Nas Sureleri: Nazar ve göz değmesinden korunmak için okunur.
 • Ayetel Kürsi: Nazar etkilerini gidermek için de kullanılabilir.
 • Nazar Duaları: Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) nazardan korunmak için tavsiye ettiği dualar okunur.

Sonuç

Rukye, İslam’da manevi bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir ve birçok Müslüman tarafından çeşitli sıkıntılarla başa çıkmak için kullanılır. Rukye, Kur’an ve Sünnet’e dayanan, Allah’ın izniyle şifa bulmak amacıyla yapılan bir uygulamadır ve doğru niyetle, İslami kurallara uygun şekilde yapıldığında, hem ruhsal hem de fiziksel sağlık için önemli bir destek sağlar.

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat
Hoş geldiniz Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?