Nazar Duası

Nazar Nedir ?

Nazar, genellikle gözle yapılan ve kişinin veya nesnenin üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğine inanılan bir inançtır. Nazarın, kişinin şanssızlık yaşamasına, hastalanmasına veya bir türlü olumsuz olaylarla karşılaşmasına sebep olduğuna inanılır. Bu inanç, çeşitli kültürlerde ve toplumlarda farklı şekillerde var olabilir.

Nazar Duası Nedir ve Nasıl Edilir ?

Nazar duası, nazarın olumsuz etkilerinden korunmak için okunan dualardır. Bu dualar genellikle Allah’a yönelik yapılan dilek ve niyet ifadeleridir ve kişinin korunmasına vesile olacağına inanılır.

Nazar Duası Nasıl Edilir ve Kaç Defa Okunması Gerekir ?

Nazar duası genellikle kişinin inancına ve niyetine bağlı olarak farklı şekillerde okunabilir. Kaç defa okunması gerektiği konusunda kesin bir kural olmamakla birlikte, genellikle üç veya yedi defa okunması tavsiye edilir. Okuma miktarı ve sıklığı kişinin inanç düzeyine göre değişebilir.

Günün Hangi Saatlerinde Okunması Gerekir ?

Nazar duaları genellikle herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın okunabilir. Ancak bazı insanlar sabahları veya akşamları okumayı tercih edebilirler. Önemli olan, duaların samimi bir niyetle ve dikkatle okunmasıdır.

Örnek Bir Nazar Duası:

İşte yaygın olarak bilinen bir nazar duası örneği:

“Bismillahirrahmanirrahim

Hasbiyallahu la ilahe illa hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.”

Türkçe Anlamı:

“Allah yeter bana. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na güvenip dayandım. O, büyük Arş’ın sahibidir.”

Bu dua, kişinin Allah’a güvenerek nazarın olumsuz etkilerinden korunmasını dilemektedir. Nazar duası niyet ve inançla okunduğunda, kişinin manevi bir koruma hissetmesine yardımcı olabilir.

Herkesin inancı ve gelenekleri farklı olduğu için, nazar dualarının nasıl okunacağı ve hangi zamanlarda okunması gerektiği konularında esneklik gösterilebilir. Önemli olan, duaların samimi bir şekilde ve Allah’a yönelik bir niyetle yapılmasıdır.

Nazar Duası

En Sık Okunan Nazar Duaları

Nazar duaları, genellikle kişilerin nazarın olumsuz etkilerinden korunması veya bu etkilerin bertaraf edilmesi amacıyla okunan dualardır. İşte en sık kullanılan bazı nazar duaları ve Türkçe anlamları:

 1. Ayete’l Kürsi Duası: “Allahu la ilahe illa hüve’l hayyül kayyum, la te’huzühu sinetün ve la nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznihi, ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehüm, ve la yühıtune bi şey’in min ilmihi illa bima şa, vesia kursiyyühüs semavati vel ard, ve la yeuduhü hıfzuhüma, ve hüvel aliyyül azim.”

  Türkçe Anlamı: “Allah! O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, diridir, her şeyin üzerinde duran, yöneten ve ayakta duran canlıdır. O’nu ne bir uyuklama, ne bir uyku tutabilir. Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. O’nun huzurunda, O’nun izni olmadan O’nun şefaatte bulunması kimin hakkında olursa olsun, hiç kimse, O’nun bilgisinin önünde ne yaptıklarını ne de arkalarında ne bıraktıklarını bilemez. O’nun bilgisi dışında hiç kimse, O’nun ilminden hiçbir şey kavrayamaz. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplar. Onları korumak O’na zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

 2. Felak Suresi Duası: “Kul e’uzu bi rabbil felak, min şerri ma halek, ve min şerri ğasıkın iza vekab, ve min şerri’n neffasati fil ukad, ve min şerri hasidin iza hased.”

  Türkçe Anlamı: “De ki: ‘Sabrım ancak, Rabbinin yarattıklarının şerrinden sana sığınırım; gece çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen kadınların şerrinden ve hased ettiği zaman hasedin şerrinden sana sığınırım.'”

 3. Nas Suresi Duası: “Kul e’uzu bi rabbinnas, melikinnas, ilahinnas, min şerri’l vesvasil hannas, ellezi yüvesvisu fi sudurinnas, minel cinneti ven nas.”

  Türkçe Anlamı: “De ki: ‘Ben, insanların Rabbi olan Allah’a sığınırım; insanların Malik’i, insanların ilah’ı olan Allah’a sığınırım; insanların içlerine vesvese sokan vesvesecinin şerrinden, o kişi insanların göğüslerine vesvese verir; cinlerden ve insanlardan.'”

 4. İhlas Suresi (Kul Hu Allahu Ahad): “Kul huve’llahu ehad, Allahus samad, lem yelid ve lem yûled, ve lem yekun lehu küfüven ehad.”

  Türkçe Anlamı: “De ki: O Allah birdir, Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğrulmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”

Bu dualar, genellikle nazarın olumsuz etkilerinden korunmak veya bu etkilerin bertaraf edilmesi için kullanılan etkili dualar arasındadır. Her biri, farklı koşullar ve niyetlerle okunabilir ve kişilerin inançlarına göre tercih edilebilir. Duaların okunma sıklığı ve zamanı kişisel tercih ve inançlarla ilgilidir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat
Hoş geldiniz Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?